Quản trị mạng xã hội

Quản trị mạng xã hội

Xây dựng thương hiệu trên nền tảng

FACEBOOK - INSTAGRAM - TWITTER

Tăng lượt tương tác và hướng đến khách hàng mục tiêu. Thông qua các nền tảng mạng xã hội: Facebook, Instagram, Twitter,…

  • Quản lý nội dung
  • Quản lý thương hiệu
  • Vận hành chuyên nghiệp
  • Hiển thị nhiều kênh Social
quản trị mạng xã hội facebook

ĐIỂM MẠNH CỦA DỊCH VỤ
Quản trị mạng xã hội

Xây dựng nội dung theo mục tiêu doanh nghiệp

Nội dung sáng tạo

Nắm bắt xu hướng

Thời gian lên bài không hạn chế

Tăng tương tác khách hàng mục tiêuAccounts

Free Trial

Projects

SSL

Storage

Domains

Sub-domains

Theo tháng

GÓI SILVER

Lên nội dung theo mục tiêu khách hàng

Bài viết 03 bài/tuần

Kèm hình ảnh bài viết

Theo tháng

GÓI GOLD

Lên nội dung theo mục tiêu khách hàng

Bài viết 03 bài/tuần

Kèm hình ảnh bài viết

Tặng gói Avatar + Cover

Tăng 100 like mỗi bài viết

Theo tháng

GÓI DIAMOND

Lên nội dung theo mục tiêu khách hàng

Bài viết 07 bài/tuần

Kèm hình ảnh, video bài viết

Tặng gói Avatar + Cover

Tăng 100 like mỗi bài viết

Tăng 50 like fanpage/mỗi ngày

Báo cáo hàng tháng

Discussion about this page

Discussion about this page